Nadograđujemo Vaša teretna kombi vozila sa:

 • termoizoliranim komorama po željama kupca
 • Raspon temperatura od +10 / -20*C
 • Izdajemo ATP certifikate po potrebi kupaca FNAX-FRCX
 • za prijevoz ribe sa nadograđenim ispustima, povišenim pragovima.
 • za prijevoz smrznute robe
 • mogućnost dogradnje dvotemperaturne komore sa fixsnom ili pomičnom pregradom
 • mogućnost ugradnje ventilacije za prijevoz živih životinja
 • komore mogu biti opremljena vodilicama i kukama za prijevoz visečeg mesa
 • Ugradnja polica prema vašim potrebama
 • Oblaganje tovarnog prostora šperpločom (suha izolacija)
 • Sve nadogradnje imaju potrebne certifikate i ateste.

NAJBOLJA UŠTEDA JE
KVALITETNA TERMOIZOLACIJA!

Dugogodišnjim iskustvom, kvalitetom i procjenama došli smo do izračuna visoke isplativosti kvalitetne izolacije koju pružamo.