Proizvodimo i nadograđujemo Vaša teretna vozila sa :

  • termoizolirajučim komorama po vašim potrebama
  • Raspon temperatura od +10 / -20*C
  • Izdajemo ATP certifikate po potrebi kupaca FNAX-FRCX
  • za prijevoz ribe sa nadograđenim ispustima i rezervarima otpadnih voda
  • za prijevoz smrznute robe
  • mogučnost dogradnje dvotemperaturne komore sa fiksnom ili pomičnom pregradom
  • mogučnost ugradnje ventilacije za prijevoz živih životinja
  • komore mogu biti opremljena vodilicama i kukama za prijevoz visečeg mesa
  • komore su vrlo niske težine
  • Mogučnost ugrađivanja aluminijske međušasije koje su kvalitetnije i puno lakše.

Sve nadogradnje imaju potrebne certifikate i ateste.

NAJBOLJA UŠTEDA JE
KVALITETNA TERMOIZOLACIJA!

Dugogodišnjim iskustvom, kvalitetom i procjenama došli smo do izračuna visoke isplativosti kvalitetne izolacije koju pružamo.